Tag: izazov 2015

Се одржа Izazov 2015

Изминатите два дена во Белград, во присуство на над 150 стручњаци од областите на маркетингот и комуникациите од  42 агенции ...