Tag: тендер

Влада на РМ објави оглас за осмислување и реализација на кампања за подигање на свеста на граѓаните за рационална употреба на лековите

Број на оглас:  01/2015 Назив на договорниот орган: Влада на РМ - Генерален секретаријат Предмет на договорот за јавна набавка: набавка на услуги ...

Page 1 of 2 1 2