Tag: трансплантација

Повик за професионални дизајнери: „Кампања за брендирање и креативни визуелни решенија на тема: органодарување и трансплантација“

Како дел од иновативниот проект „Поддршка на системот за трансплантација“, финансиран од Европската Унија и имплементиран од Agriconsulting Europe S.A. (Италија) ...