Tag: Ангелка Пеева Лауренчиќ

Николче Петковски – нов координатор на Сојузот на Ротари клубови, Ангелка Пеева Лауренчиќ со признание за „Истакнат ротаријанец на годината“

На почетокот на ротаријанската година, која започува на први јули, Сојузот на Ротари клубови на РСМ избра ново раководство. На ...