Tag: три години

Три години Parkland Hospitality Group

По повод годишнината, донација за поддршка и промоција на културно-уметничката сцена во Македонија  Во присуство на стотици гости, пријатели, партнери ...