Home » Интернет маркетинг речник – V

Интернет маркетинг речник – V

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

Vertical banner

Оглас со димензии ширина 120 пиксели и должина 240 пиксели

Viral marketing

Маркетинг феномен кој ги ангажира и поттикнува луѓето да ја пренесуваат маркетиншката порака.   Пристап на ширење на пораката или искуството кое е создадено кога посетителите на вашата веб страна ја промовираат вашата веб страна.

Visit

Серија на барања од посетител без да се брои 30 минутна неактивност. Бројот 30 не е постојан но е најчесто употребуван помеѓу огласувачите и интернет медиумите. Исто така се нарекува и сесија.

Volume discount

Попуст често понуден на огласувачите сакајќи да продадат одредена количина на импресии за одредена цена.

Volunter directory

Веб директориум раководен пред се од волонтери

Vortal

Термин кој се користи да ги опише порталите кои се фокусираат на една специфична тема. Со други зборови, тие таргетираат специфична група на луѓе- како програмери, специјалисти за оптимизирање итн, со обезбедување на подетални информации за таа тема.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Marketing365 Marketing365 Marketing365