Home » Интернет маркетинг речник – W

Интернет маркетинг речник – W

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________
Web browser

Софтверска апликација која дозволува пребарување на веб страни

Web design

Селекција и координација на достапни елементи за да се креира изглед и структура на веб страна.

Web directory

Организирана, категоризирана листа на веб страни

Web hosting

Бизнис кој овозможува простор, конекција и услуги кои се неопходни да се сервираат документи за веб страна.

Webmaster

Термин кој се користи да објасни подетално одредена личност која е запишана како администратор на веб страната. Вообичаените должности можат да вклучат, update на страната, корегирање на грешки, поправање на линкови или одговарање на технички барања.

Webmercials

Анимиран оглас на целиот екран придружен со професионален звук или звучни ефекти. Вообичаено се појавува помеѓу веб страните од 5-30 секунди и се користи за брендирање.

Web page

Документ кој содржи текст, слики, звук или видео кои се поставени на страната и се достапни на интернет

Web ring

Значење за навигирање на група на поврзани страни пред се одење напред и назад

Web server

Компјутер поврзан на интернет со цел да сервира веб страни на посетителите на интернет

Web site traffic

Број на посетители и посети на веб страните

Web site usability

Едноставност со која посетителите можат да ја користат веб страната

Weighting

Објаснување на техниката за пребарување која се користи за споредување на релевантноста на различни документи кои се бараат, пребарувачите ефективно ги “мерат” различните страни базирани на работи како употребата на клучни зборови во насловот итн. со цел да се излистаат податоците од најрелевантните до помалку релевантните.

Whois

Пребарување кое на посетителот го дава името на компанијата, адреса и контакт информации.

World wide web

Дел од Интернет кој содржи веб страни кои можат да се најдат преку пребарувач

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365