Home » Интернет маркетинг речник – Y

Интернет маркетинг речник – Y

A /B /C /D /E /F /G /H /I /J /K /L /M /N /O /P /Q /R /S /T /U /V /W /X /Y /Z

_________________________________________________________

Yield

Познати исто така како стапка на клик, измерена кога кликовите ќе се поделат со прикажувањата на огласот на одредена страна.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Marketing365 Marketing365 Marketing365